Dubbningshemsidan

Svenska röster och credits - Kortfilmer

Kalle som piccolo
(Bellboy Donald)

Kalle Anka
Svenska röster:
Kalle Anka		Per-Erik Hallin
Hotelldirektör		Bertil Engh
Svarte Petter		Anders Lönnbro
Junior			Hans Gustafsson

Studio:			KM Studio AB
Regi:			Monica Forsberg
Översättning:		Mats Wänblad
Kreativ ledning:	Kirsten Saabye
Tekniker:		Daniel Bergfalk
			Anders Öjebo
			Thomas Banestål


Svensk version producerad av:
Disney Character Voices International, Inc.
Kompletteringar och rättelser mottages med tacksamhet via e-post till daniel@dubbningshemsidan.se

© 2012 Dubbningshemsidan/Daniel Hofverberg

Skriv ut
Läs mer om utskriftsfunktionerna